นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บ

TreatThai ได้ดำเนินการบน TreatThai.com โดยอาจดำเนินการโปรโมทตามเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย TreatThai.com มีนโยบายที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่ทางเราอาจมีการเก็บไว้ในขณะที่ท่านดำเนินงานบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ระบุตัวตนของท่านแต่อย่างใด อาทิ เบราวเซอร์ที่ท่านใช้ ภาษาที่ท่านใช้ เว็บไซต์อ้างอิง ตลอดจนวันเวลา ระยะเวลาที่ท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเหล่านี้ทางเราต้องการเพียงเพื่อนำมาสำรวจความพึงพอใจและใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต

สำหรับข้อมูลที่ทำการเปิดเผยนั้น จะมีเพียงข้อมูลสถิติการเข้าชมต่อสาธารณชน และเผยแพร่สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ให้ผู้อื่นรับทราบ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวตนของผู้เข้าชม ประกอบกับทางเว็บ sukkaphapd.com ไม่ได้มีการสมัครสมาชิก หรือการ log in เพื่อเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ ทางเว็บจึงไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงลึก อาทิ IP address หรือ Cookies แต่อย่างใด จึงเป็นเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน ไม่มีการเผยแพร่ หรือส่งมอบต่อให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ TreatThai.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา